KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    113-Felak Suresi
    5 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5
113-Felak Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
113-Felak Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
113-EL-FELAK SURESİ Bu mübarek sûre "EI-FÎI" sûresinden sonra Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Be; âyet-i kerîmeyi içermektedir. Felakın Rab'bine, yâni: Mahlûkatı tertip ve tanzîm eden kuvvetin ezeli sahibi olan Yüce Yaratıcıya sığınmayı emrettiği için kendisine böyle "Felak" sûresi adı verilmiştir. Ve böyle bir sığınmayı emrettiği için kendisine "Muavvize" sığındırıcı sûresi ismi de verilmiştir. Cenab-ı Hak'kın Kâinatın Yaratıcısı olduğunu ve her hususta onun yegâne varlığına sığınmanın lüzumunu bildirdiği için İhlâs sûresi ile aralarında büyük bir irtibat vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014