KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    11-Hud Suresi
    123 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59 60
61 62 63
64 65 66
67 68 69
70 71 72
73 74 75
76 77 78
79 80 81
82 83 84
85 86 87
88 89 90
91 92 93
94 95 96
97 98 99
100 101 102
103 104 105
106 107 108
109 110 111
112 113 114
115 116 117
118 119 120
121 122 123
11-Hud Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
11-Hud Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
11-HUD SURESİ Bu süre'i celile, yüz yirmi üç âyetten meydana gelmektedi Medine'i Münevvere'de nazil olduğu rivayet olunmaktadır. Gerçek görüşe göre, Mekke'i Mükerreme'de nazil olmuştur. Yalnız (11), (16), (114), üncü âyetlerinin Bu mübarek Hüd Süresi, Yunus Süresini müteakip nazil olmuştur. Her ikisi de inanca ait esasları, Kur'an-ı Kerim'in ilâhî bir mucize olduğunu, âhiret hayatına, sevap ve azaba dâir beyanları ve bir kısım Peygamberlerin kıssalarını içermektedir. Evet.. Hz. Hüd'dan başka Nüh, Salih, İbrahim, Lüt, Şuayb, Musa Aleyhisselâm'a dair de en mühim bilgileri kapsamaktadır. Bunlara ait olan Kur'ânî açıklamaları, Rasülü Ekrem Efendimizi teselliyi ve müslümanlar içinde en tesirli öğütleri ve uyanma vesilelerini içermektedir. İçermiş olduğu için Bu süre'i celile. Yunus Süresindeki bazı mücmel açıklamaları ayrıntılı olarak beyan buyurmaktadır ve Hz. Hüd'un mübarek hayatına dâir âyetleı "HÛD SÛRESİ" adını almıştır. Hüd Aleyhisselâm için "A'RAF SÜRESİNDEKİ" (65) inci âyeti kerimenin tefsirine bakınız!.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014