KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    106-Kureys Suresi
    4 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4
106-Kureys Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
106-Kureys Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
106-EL-KUREYŞ SURESİ Bu mübarek sûre, "Et-Tîn" sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Dört âyet-i kerîmeyi içermektedir. Kureyş kabilesinin eriştiği nimeti bildirdiği için kendisine bu isim verilmiştir. Maamafih kendisine "Lülâfi Kureyş" sûresi de denilir. Bundan evvelki Fİİ sûresi, Cenab-ı Hak'kın Mekke ahâlisini muhafaza edip düşmanlarını helak etmiş olduğunu bildirdiği gibi bu sûrede de yine o ahâli hakkındaki diğer bir ilâhi nimeti bildirdiği için bu iki sûre arasında büyük bir münâsebet vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014