KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      
ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

57-HADID SURESI (29 Ayet)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
57-Hadid Suresi25. Ayeti Kerime ve Ömer Nasuhi Bilmen Mealleri ve Tefsiri:- 57/25
57-HADID SURESI - 25. AYET    Medine
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ -25
Lekad erselna rusulena bilbeyyinati ve enzelna me´ahumulkitabe velmiyzane liyekumennasu bilkıstı ve enzelnelhadiyde fiyhi be´sun şediydun ve menafi´u linnasi ve liya´lemallahu men yensuruhu ve rusulehu bilğaybi innallahe kaviyyun ´aziyzun.
57-Hadid Suresi 25. Ayeti Kerime Mealleri ve Tefsiri
Ö. NASUHİ BİLMEN MEALLERİ VE TEFSİRİ : 'Kur'anı Kerimin Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri'
Ö NASUHİ BİLMEN  MEALİ: Andolsun ki, peygamberlerimizi açık açık bürhanlar ile gönderdik ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik, nâs, adâletle kâim olsunlar için ve demiri de indirdik, onda hem çetin bir sertlik vardır ve nâs için menfaatler de vardır ve Allah, kendisine ve peygamberlerine gıyaben yardım edecek olanları belli etmesi için, şüphe yok ki Allah, kuvvetlidir ve her şeye galiptir.
Ö NASUHİ BİLMEN  TEFSİR MEALİ: Andolsun ki. Peygamberlerimizi açık açık deliller ile gönderdik ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik, insanlar, adaletle kaim olsunlar için ve demiri de indirdik, onda hem çetin bir sertlik vardır ve insanlar için menfaatler de vardır ve Allah, kendisine ve Peygamberlerine gıyaben yardım edecek olanları belli etsin için, şüphe yok ki, Allah, kuvvetlidir ve her şeye galiptir.
Ö NASUHİ BİLMEN  TEFSİRİ:
'Kur'anı Kerimin Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri'
Bu mübarek âyetler, insanlığa Peygamberlerin, kitapların ve adalet mizanının ihsan buyrulmuş olduğunu bildiriyor. Kısaca Nüh ve İbrahim Aleyhimesselâm'ın gönderildiklerini ve onların soylarının da peygamberliğe ve kitaba nail olduklarını ve soylardan bir kısmının hidâyete nail olup çoğunun fâsık bulunduklarını haber veriyor. Daha sonra da diğer Peygamberlerin ve Incîl ile Hz. İsa'nın gönderilmiş olduklarını ve Isâ Aleyhisselâm'a tâbi olanların kalplerinde şefkat ve merhametin tecellî etmiş bulunduğunu ve onların ruhbanlığı tesîs etmiş olduklarını, fakat bir çoklarının ruhbanlığa tam olarak riâyet etmediklerini ve onlardan îman edenlerin mükâfatlara erdirildiğini, çoklarının da fasık kimselerden ibaret bulunduğunu beyan buyurmaktadır. Şöyle ki: (Andolsun) Muhakkak bir ilâhî lütuftur (ki. Peygamberlerimizi açık açık deliller ile) hüccetler ile, mucizeler ile ümmetlerine (gönderdik) ümmetlerini irşada, ilâhî dine davete memur ettik, (ve onlar ile beraber kitabı) insanlığın selâmet ve yükselmesini temîn edecek hükümleri içermiş, olan herhangi bir ilâhî kitabı (ve mizanı) yânî: Adaleti te'mîne vasıta olan bir serî esası (indirdik) tebliğ ettik, insanlık hakkında böyle bir lütufta bulunduk (insanlar adaletle kaim olsunlar için) birbirlerine zulmetmeyip adaletle muamelede bulunsunlar için. (ve demiri de indirdik) Yâni: Onu da kudretimizle yarattık, varlık alanına getirdik, Adem Aleyhisselâm ile beraber Cennetten indirilmiş olduğu da rivayet olunuyor, (onda) O demirde (hem çetin bir sertlik vardır) onda mühim bir kuvvet ve sertlik mevcuttur. Ondan nice çeşitli silâhlar yapılmaktadır, (ve insanlar için menfaatler de vardır) Ondan bir çok âletler, nakil vasıtaları yapılarak istifâde olunmaktadır, (ve Allah kendisine ve Peygamberlerine gıyaben) O Peygamberlerin gıyabında oldukları hâlde (yardım edecek olanları belli etsin için) o fedakâr zâtlar malûm olsunlar için öyle Peygamberleri, kitapları göndermiş,, demirleri yaratmış,, onları bir harp vasıtası kılmıştır, tâ ki, İslâm mücahitleri, İslâm düşmanlarına karşı o demirlerden yapılmış silâhlar ile savaşa atılarak, dini yüceltmeye hizmet etsinler. (Şüphe yok ki, Allah) Teâlâ Hazretleri (kuvvetlidir) kendi yüce kuvvetiyle her dilediği şeyi vücuda getirebilir (ve her şeye galiptir) her dilediğini kahredebilir, kimseden yardım "dilemeye muhtaç değildir. Mümin kullarını cihat ile, din düşmanlarına karşı silâh kullanmakla mükellef tutması, o müminleri sevaplara mükâfatlara nail buyurması içindir. Yoksa bütün kâinatı yüce kudretiyle idare eden o kudret sahibi Yaratıcının kimsenin yardımına bir ihtiyacı yoktur. Buna inanmışızdır.

KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014