KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

44-DUHAN SURESI (59 Ayet)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59
44-Duhan Suresi58. Ayeti Kerime ve Ömer Nasuhi Bilmen Mealleri ve Tefsiri:- 44/58
44-DUHAN SURESI - 58. AYET    Mekke
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ -58
Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
44-Duhan Suresi 58. Ayeti Kerime Mealleri ve Tefsiri
Ö. NASUHİ BİLMEN MEALLERİ VE TEFSİRİ : 'Kur'anı Kerimin Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri'
Ö NASUHİ BİLMEN  MEALİ: Şüphe yok ki, onu (Kur´an-ı Mübîn´i) senin lisanınla kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tefekkür ederler.
Ö NASUHİ BİLMEN  TEFSİR MEALİ: Artık şüphe yok ki, onu -Kur'an-ı Kerim'i- senin lisanınla kolaylaştırdık. Umulur ki: Onlar düşünürler.
Ö NASUHİ BİLMEN  TEFSİRİ:
'Kur'anı Kerimin Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri'
(Artık) Ey Peygamberin sonuncusu! (şüphe yok ki, onu) Kur'an-ı Kerim'i bu gibi kurtuluş yollarını gösteren, dünyevî ve uhrevî meseleleri, olayları ümmetine telkin eden o Yüce kitabı (senin lisânınla kolaylaştırdık) onu pek geniş, pek anlaşılır güzel olan arap dili üzere indirdik, herkes o hakikati beyân eden kitap sayesinde dünyevî ve uhrevî vazifelerini öğrenebilir, o takva sahipleri için takdir edilen nîmetlere ulaşmak için çalışabilir (Umulur ki, onlar düşünürler.) O Kur'an-ı Kerim'in bildiğini hakikatları anlamaya çalışırlar, onun gösterdiği yolu tâkib ederler, nihayet ebedî saadete kavuşurlar. Evet Kur'an-ı Kerim, bizim Peygamberimizin lisânı üzere nazil olmuştur Zâten şâir Peygamberlerin de ümmetlerine tebliğ ettikleri ilâhî kitaplar o Peygamberlerin lisânı üzere nazil olmuştu. Bu, hikmet gereğidir. Eğer öyle bir kutsal kitap, muhtelif lisânlar ile nazil olmuş olsa idi muhtelif ırklara ayrılmış olan cemiyet arasında bir din birliği bulunmazdı, birçok ihtilâflar, olunca o Peygambere tâbi cemiyetler arasında müşterek bu rehber bulunmuş, aralarında bir din birliği tecellî etmiştir. Gerçekten de herhangi bir lisân ile yazılan ilmî, fennî, içtimaî bir kitabın içerdiğini, o lisân ile konuşan her fert dahi tamamen anlayamaz, onu selâhiyetli olan bilginler vasıtasiyle öğrenebilirler, işte en mühim, en kutsî olan ilâhî kitapların ihtiva ettiği hükümleri, meseleleri de ilgili kimselerin din âlimleri vasıtasiyle öğrenmeleri lâzım ve mümkündür. Bu itibar ile dinî bilgiler, cemiyetler arasında neşredilmiş ve edilmekte bulunmuştur Bu husus Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim için de bir kolaylık ihsan buyurmuştur ki, o yüce kitabı isteyenler pek kolaylıkla öğrenip tamamen veya kısmen ezberleyebilmektedirler.

KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014