KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

46-AHKAF SURESI (35 Ayet)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35
Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri ve Meali Ahkaf Suresi 1  Ayeti Kerime Tefsiri ve Mealleri - 46/1
46-AHKAF SURESI - 1. AYET    Mekke
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ حم -1
Ha mım
46-Ahkaf Suresi 1. Ayeti Kerime Mealleri ve Tefsiri
Ö. NASUHİ BİLMEN MEALLERİ VE TEFSİRİ : 'Kur'anı Kerimin Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri'
Ö NASUHİ BİLMEN  MEALİ: Hâ, Mim.
Ö NASUHİ BİLMEN  TEFSİR MEALİ: Hâ, Mim.
Ö NASUHİ BİLMEN  TEFSİRİ:
'Kur'anı Kerimin Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri'
Bu mübarek âyetler, Kur'an-ı Kerim'in ne yüce bir ilâhî kitap olduğunu bildiriyor. Bütün göklerin ve yerlerin bir adalet ve hikmete bağlı ve belirli bir zaman ile kayıtlı olarak yaratılmış olduklarına dikkatleri çekiyor. Müşriklerin ne kadar âciz; Yaratıcılık sıfatına sahip olmayan şeylere tapınmakda olduklarını teşhir ile kendilerinin câhil olduklarını bildirmekte ve kınamaktadır. Kendilerine yapılan dualardan, ibâdetlerden habersiz bulunan putlara ve benzerlerine tapınanların cehaletlerini ilân ve onlar ile o taptıkları şeyler arasında bir uhrevî düşmanlığın meydana geleceğini ihtar buyuruyor. Şöyle ki: (Hâ, Mim) Bu mübarek harflere dâir evvelce kısmen malûmat verilmiştir ve kısaca denilmiştir ki: Bu harfler, Kur'an-ı Kerim'in veya başında bulunduğu sürenin bir ismi makâmındadır. Bununla beraber Ruhülbeyân gibi, Mefatihülgayb gibi tasavvuf! Mânalardan da bahseden bâzı tefsirlerde bu harflere âid çeşitli yorumlar vardır. Özellikle şöyle denilmiştir: (1): Hâ, Hak Teâlâ'nın merhametli mânasına olan "Hennan" İsmine, mim de evvel ve âhır verici mânasına olan (Mennan) ismine işarettir. (2): Hâ'dan maksat, Habibim demektir. Mim'den maksat da, Muhammed Aleyhisselâm demektir. (3): Hâ'dan maksat, ilâhî vahyi havi olan, Mim'den maksat da şüpheleri giderici bulunan Hz. Muhammed Aleyhisselâm demektir. (4): Hâ'dan maksat, peygamberlik ile görevli olan demektir, Mim'den maksat da birlik tarafına meyilli olan Resül-i Kibriya demektir. (5): Hâ'dan maksat, ilâhî vahyi koruyan demektir. Mim'den maksat Allah katında müeyyed olan Yüce sevgili demektir. (6): Hâ ile Mim'den murâd, Muhammed Aleyhisselâm hikmetidir. Çünkü o Yüce Peygamberin sahip olduğu hikmet, "son derece gerçeğe uygundur. Bu gibi teviller, birer güzel yorum olmakla beraber kesin değildir. Bu gibi mübarek harfler, tâbirler, bir hikmet gereği getirilmekte ve müteşabihat kabilinden bulunmakta olduğundan bunların kesin mânalarını Allah'ın ilmine havale ederiz. İhtiyata uygun olan da budur.

KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014